Jump to content

Wikilajme:Shkrimi i një artikulli

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!

Për të krijuar një artikull tek Wikilajme ju lutemi ndiqni hapat e mëposhtëm:

  1. Zgjidhni të paktën dy burime të pavarura.
  2. Lexojini me vëmendje artikujt tek këto burime.
  3. Zgjidhni një titull per artikullin tuaj. Titulli duhet të jetë i ndryshem nga titujt e artikujve të burimeve të perdorura
  4. Shkruajeni titullin këtu poshtë.
  5. Shkruajeni artikullin me fjalët tuaja duke u bazuar tek burimet e përdorura. Artikulli duhet të shkruhet në një pikëpamje neutrale. Per të shprehur mendimin tuaj në lidhje me lajmin përdorni faqen e komenteve.
  6. Pasi të keni përfunduar shtypni butonin "Kryej ndryshimet".

Shënim: Artikujt e kopjuar, pa burime ose të shkruar në një pikëmamje joneutrale do të grisen. Ju lutemi mos e shtoni stampën {{publiko}} tek artikulli pasi kjo gjë duhet të bëhet nga një administrues ose përdorues i besuar.

Artikull origjinal

Për të krijuar një artikull origjinal tuajin nuk është e nevojshme të përdoren burime, por ju lutemi bëni kujdes që të shkruani një artikull asnjanës. Ju lutemi mos harroni gjithashtu të shkruani shënimet për artikullin në faqen e tij të diskutimit.