Debate per aktin normativ te miratuar dje nga KQZ

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!
Statusi: E mbaruar 19 maj 2011 17:22 (CEST)
Ju lutem mos bëni asnjë ndryshim thelbësor. Keni ndonjë opinion për këtë lajm? Postojeni!


Përfaqësuesi i PS-së Gjoncaj kërkoi “vërtetimin juridikisht të aktit që votuat dje.” “Ky akt po provon pasoja në ndryshimet e tabelave të rezultateve. Para se të ninsi me hapjen e kutive të tjera duam të jemi në dijemi të vëretetojmë juridikisht cdo akt.”-tha Gjoncaj. Nga ana e tij KQZ-së Ristani tha se po “Vazhdojmë me vendimmarrje të ndërmjetme”

Përfaqësuesi i PD-së, Kosovrasti tha se në këto momente KQZ po luan rolin e KZAZ së madhe të Tiranës dhe KZAZ i merr vendimet me 4 vota. Nënkryetarja Subashi e Artur Laze, dy përfaqësues të PS-së thanë se KQZ në rolin e KZAZ ka kompetencë vetëm nxjerrjen e tabela përmbledhëse.

Burimet[redakto]