Stampa:APK

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!


Ky artikull është kandidat për artikull të përkryer. Ju lutemi votoni te:
Wikilajme:Artikuj të përkryer/kandidatura.


Artikujt e përkryer janë disa nga artikujt më të mirë të prodhuar nga komuniteti i Wikilajmeve. Artikujt e përkryer duhet të paktën:

  • Të jenë të formatuar saktësisht (duke përfshirë burimet)
  • Të kenë figura
  • Të jenë të shkruar mirë
  • Të mbulojnë ngjarjen në një mënyrë gjithëpërfshirëse
  • Raportimi origjinal është një gjë e mirë, por jo e detyrueshme

Kjo stampe duhet te vendoset ne faqen e diskutimit te artikullit kandidat.