Jump to content

Wikilajme:Ankesa

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!

Në këtë faqe mund të shtroni ankesat që keni mbi ambientin e punës dhe çështje teknike të cilat doni të merren parasysh nga administruesit. Ju lutem, nëse keni ankesë për një faqe ose për një përdorues vendosni edhe një lidhje tek faqja në fjalë. Gjithashtu firmosni ankesën duke përdorur ~~~~.

Shtoni një ankesë