Wikilajme:Të drejta autori

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!
Jump to navigation Jump to search

Mos paraqisni material të mbrojtur nga e drejta e autorit në Wikilajme, veç në rastet kur është lëshuar nën një licencë në përputhje me Wikilajme'. Materiali i mbrojtur nga e drejta e autorit do të hiqet. Tekset nga të gjitha sajtet e Wikimedia-s (duke përfshirë Wikipedia-n për shembull) mund të mos jenë të përhapura në Wikilajme ngaqë kushtet e licencimit janë të papajtueshme me licencen e Wikilajmeve.