Jump to content

Wikilajme:Botët

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!

Poltikat dhe udhëzimet në Wikilajme

Pikëpamje neutrale
Përmbajtja
Modeli i të shkruarit

Administruesit

Konventat e arkivimit
Politika e bllokimit të përdoruesve
Citoni burimet
Konflikt interesi
Të drejta autori
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
Kriteret për grisje
Kriteret për grisje të shpejtë
Figurat
Konventat e emërtimit
Raportim origjinal
Politika e mbrojtjes së faqeve
Poltika e emrit të përdoruesit

Robotat ose më shkurt bot, janë proçese automatike që bashkveprojnë me Wikilajmenë si të ishin redaktues njerëzor. Jeni të lutur të lexoni udhëzimet përpara se të projektoni dhe implementoni, të nisni, një rrobotë në Wikilajme.

Robotët në Wikilajme[redakto]

Robotët aktivë[redakto]

Robotët joaktivë[redakto]

Diskutim rreth robotëve aktualë[redakto]

Diskutim rreth robotëve të rinj[redakto]

Arkivi[redakto]